دمیدن – وزیدن سرگرمی سرگرمی چه خبر از کجا ؟

دمیدن – وزیدن: سرگرمی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ولی و اگرهای زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان

در حالی کمیسیون تلفیق مجلس زیاد کردن حقوق کارکنان جهت سال بعد را به طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد مصوب کرده که اجرایی شدن آن مشروط به شرایطی خواهد بود. 

ولی و اگرهای زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان

ولی و اگرهای زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان

عبارات مهم : میلیون

در حالی کمیسیون تلفیق مجلس زیاد کردن حقوق کارکنان جهت سال بعد را به طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد مصوب کرده که اجرایی شدن آن مشروط به شرایطی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دولت جهت بودجه سال آینده زیاد کردن حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرد که حدود دو درصد نسبت به مبنای امسال زیاد کردن داشت، ولی در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا زیاد کردن حقوق و دستمزد کارکنان دولت جهت سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و براساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود.

ولی و اگرهای زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان

بر این اساس بازه حقوقی بین ۱.۵ تا پنج میلیون تومان جهت عوض کردن زیاد کردن حقوق از ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است هست. میزان دریافتی بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان ۱۸ درصد، بین دو تا ۲.۵ میلیون تومان ۱۷ درصد، ۲.۵ تا سه میلیون تومان ۱۶ درصد، سه تا ۳.۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۳.۵ تا چهار میلیون ۱۴ درصد، بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان ۱۳ درصد، بین ۴.۵ تا پنج میلیون نیز معادل ۱۲ درصد زیاد کردن حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنج میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد زیاد کردن حقوق خواهند داشت.

در شرایطی مصوبه کمیسیون باید جهت تایید نهایی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته و در صورت تصویب در دستور کار دولت قرار گیرد که در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه نکاتی مطرح هست. به هر صورت موضوعی که مدنظر قرار خواهد بود به بار مالی ناشی از این تقسیم بندی بر می گردد. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان هزینه های جاری خود را حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان آینده نگری کرده که از این رقم بخش عمده ای مشمول بر حقوق و دستمزد می شود، بنابراین اگر قرار باشد زیاد کردن پلکانی حقوق انجام شود باید راهکارهای اجرایی این مصوبه نیز از سوی دولت تعیین شود. این در حالی است که پیشنهاد دولت زیاد کردن ۱۰ درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیم بندی پلکانی به این نحو که اکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شده است عینا پیشنهاد دولت نبوده است.

در حالی کمیسیون تلفیق مجلس زیاد کردن حقوق کارکنان جهت سال بعد را به طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۱۸ درصد مصوب کرده که اجرایی شدن آن مشروط به شرایطی خواهد بود. 

به هر صورت زیاد کردن تا ۱۸ درصدی حقوق براساس مبالغ دریافتی، می تواند موجب زیاد کردن بار مالی در بودجه سال آینده شود، از این رو باید اعتبارات مورد نیاز که قابل تخصیص داده شده است به این حقوق ها هست، مورد بررسی قرار گرفته و جامعه نشانه مشخص شود به طوری که تعداد مشمولان زیاد کردن ۱۰ درصدی حقوق و همچنین افرادی که مازاد بر ۱۰ درصد زیاد کردن حقوق دارند تعیین شده است و متناسب با آن اجرا شود، در عین حال که باید جامعه نشانه حقوق های پنج میلیون به بالاتر نیز مشخص شده است تا در مجموع بار مالی ارزیابی و در رابطه با میزان زیاد کردن حقوق و نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.

با این حال اخیرا انصاری – معاون مدیر جمهوری و مدیر شرکت امور اداری و استخدامی – در اظهار نظر خود نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق جهت زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان اینگونه اعلام کرده است که تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد، این در حالی است که لایحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده زیاد کردن میانگین ۱۰ درصدی جهت کارکنان آینده نگری شده است بود که مجلس آن را تایید ولی جهت آن قیدی را نیز لحاظ کرد که ۱۸ درصد جهت حقوق های کمتر ازحقوق های پنج میلیون تومان به طور پلکانی زیاد کردن داشته باشد. به گفته وی اگر این بند در صحن مجلس تصویب شود دولت سازوکار اجرایی آن را که در آیین نامه اجرایی بوده تعیین خواهد کرد.

از این بیانات اینگونه به نظر می رسد که در نهایت تصویب در صحن علنی است که جریان زیاد کردن پلکانی حقوق را مشخص کرده و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت دولت براساس سازوکاری که تعیین می کند، در سال آینده این مصوبه را اجرایی خواهد کرد. باید یادآور شد که زیاد کردن حقوق کارکنان در امسال نیز به گونه ای بود که جهت بعضی بخش ها زیاد کردن به طور متفاوت انجام شد به گونه ای که میانگین زیاد کردن حقوق در بودجه ۱۲ درصد مصوب، ولی به تناسب جهت گروه های متفاوت تا بیش از ۲۰ درصد نیز زیاد کردن ثبت شده است بود که این به علت حرکت به سمت یکسان سازی نظام حقوق و دستمزد بود.

ولی و اگرهای زیاد کردن پلکانی حقوق کارکنان

واژه های کلیدی: میلیون | کمیسیون | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz